BİREYSEL SİGORTALAR

Konut Paket Sigortasının tek poliçeyle otomatik olarak sunduğu güvenceler;

Yangın, yıldırım, infilak

Yer kayması

Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar

Deprem

Enkaz kaldırma masrafları

Fırtına

Duman

Kar ağırlığı

Sel, su baskını

Dahili su

İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları

Klima tesisatı ve ve buzdolabındaki arızalar sonucu oluşan dahili su hasarları

Kara/hava/deniz taşıtları çarpması

Cam ve aynaların kırılması

Elektronik cihaz sigortası

Elektronik cihaz teminatına bağlı gıda bozulması

Yangın mali sorumluluğu

Kıymetli eşya

Nakit para ve kıymetli evrak

Kira kaybı

Misafir eşyaları

Hırsızlık

Bina sabit tesisatındaki hırsızlık

Kiracılar için boya, badana vb. dekorasyon masrafları teminatı

Yakıt sızması

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

Alternatif ikamet değişikliği masrafları

Eşyaların konut dışında da teminat altında bulunması

Makine kırılması

Hukuksal koruma

Sağlık  Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır. Sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Sağlık Sigortasında  İki Ana Teminat vardır.

Yatarak Tedavi Teminatı   

Yatarak Tedavi Teminatı, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dahili ve/veya cerrahi yatışları, Sigortalı’nın hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderlerini, küçük müdahaleleri özel ve genel şartlara uygun olarak karşılar.

Hastanede Sigortalı’nın yatarak tedavi görmesi durumunda;

Günlük oda (Standart tek yataklı oda ücreti ile sınırlıdır.)

Yemek, refakatçi

Doktor

İlaç

Ameliyathane

Operatör

Anestezist

Hemşire (Standart hemşirelik ücreti ile sınırlıdır.)

Yoğun bakım

Her türlü sarf malzeme giderleri

Kemoterapi

Radyoterapi

Diyaliz

Koroner anjiyografi

Böbrek taşı kırma (ESWL)

teminat kapsamındaki bir rahatsızlığa ilişkin yatış sırasında veya sonrasında 3 ay içinde başlamak şartıyla gerçekleştirilen fizik tedavi giderleri, bu teminat kapsamında değerlendirilir ve sertifikada belirtilen teminat limit ve katılım oranları doğrultusunda Özel ve Genel Şartlara uygun olarak karşılanır.

Ayakta Tedavi Teminatı

Ayakta Tedavi Teminatları tek başına verilemez, ancak Yatarak Tedavi Teminatı ile birlikte alınabilir.

Aşağıdaki tedavi harcamalarını kapsar:

Doktor muayenesi

Reçeteli ilaç

Tanı

İleri tanı

Fizik tedavi ve rehabilitasyon

Bireysel Emeklilik Sistemi;

Çalışma hayatınız süresince yaptığınız düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimle, çalışma döneminizde sahip olduğunuz yaşam standartlarını emeklilik döneminizde de devam ettirmeyi amaçlayan gönüllülüğe dayalı bir sistemdir.

BES, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olan ve devlet katkısı ile desteklenen bir sistemdir.

Bireysel Emeklilik Sisteminde emekli olmak için, ilk giriş tarihinizden itibaren 10 yıl süreyle sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşınızı tamamlamanız gerekir.

Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili bilmeniz gereken hususlar

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarınızı değiştirebilirsiniz.

Sözleşmeniz şirketimizde akdedilmiş ise birikimin başka bir şirkete aktarılabilmesi için sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle şirketimizde kalması gerekmektedir. Eğer sözleşmeniz başka şirketten aktarımla düzenlenmiş ise bu sözleşmenin tekrar aktarıma konu olabilmesi için şirketimizde en az 1 yıl kalması gerekmektedir.

Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz.

Bir sözleşme yılında en fazla 6 defa fon dağılım oranınızı ve 4 defa emeklilik planınızı değiştirebilirsiniz.

Emekli olabilmeniz için 10 yıl süreyle sistemde kalmanız ve 56 yaşınızı doldurmanız yeterlidir.

Emekliliğe hak kazanmadan önce dilediğiniz anda sistemden ayrılabilirsiniz. Sistemden erken ayrılma durumunda birikimlerinizden ve Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarından stopaj ve varsa giriş aidatı kesintileri düşülür.

Emekliliğe hak kazandıktan sonra toplu para, programlı ödeme ya da yıllık gelir sigortası seçeneklerinden birini seçebilir veya hesabınızdaki tutarı bu seçenekler arasında paylaştırabilirsiniz.

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI

Kasko Sigortası, herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalı kişinin iradesi dışında araç hareket halindeyken ya da dururken hasara uğraması, çalınması, yanması ve kaza gibi durumlarda sigorta sahibine tazminat ödenmesini sağlar.

Teminatları

Aracın çarpması, çarpılması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, yanması ve çalınması

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör

Deprem ve diğer doğal afetler

Sel ve su baskını

Sigara ve benzeri maddelerin temasıyla meydana gelen yangın dışındaki zararlar

Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar

Aracın asıl anahtarla çalınması

Anahtar teslim teminatı

Kıymet kazanma

Hasarda ikame primi alınmaması

Mini Onarım Hizmeti

Asistans Hizmeti

HIZLI TEKLİF AL

Uzman brokerimiz hemen sizi arasın ve sigorta seçenekleriniz hakkında konuşalım.